Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  31.08.2020 12:51:02
Дата здійснення дії: 03.08.2020
Вид інформації:  Повідомлення про ухвалене рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, злиття або приєднання, а також про виділ
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Код за ЄДРПОУ:  34716646
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТ-ХОЛДИНГ»

 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 34716646, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А), (надалі – Товариство)

 

на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 03.08.2020 року Рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМАРТ-ХОЛДИНГ» прийнято рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМАРТ-ХОЛДИНГ» шляхом перетворення його у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», обрано Комісію з припинення та затверджено план та умови перетворення.

 

Комісія з припинення Товариства обрана у складі 3 (трьох)  осіб:

- Голова комісії з припинення – Кірьянова Юлія Олександрівна;

- член комісії з припинення – Герасимович Іван Анатолійович;

- член комісії з припинення – Кондуфорова Лада Вячеславівна.

Відповідно до ч. 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення та про порядок і строк заявлення кредиторами  вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, строк для заявлення кредиторами своїх вимог - протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмові вимоги кредиторів приймаються за адресою місцезнаходження Товариства: 04070, місто Київ, вулиця Ігорівська, будинок 7-А.