Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  12.04.2019 16:54:01
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Код за ЄДРПОУ:  34716646
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 26 квітня 2019 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22.04.2019р. станом на 24:00 годину.

Зміни вносяться шляхом включення до проекту денного нового питання № 8:

8. Припинення повноважень члена Дирекції та обрання члена Дирекції. Затвердження умов трудового договору (додаткової угоди) з членом Дирекції Товариства, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (додаткову угоду) з членом Дирекції Товариства.

Проект рішення:

  1. Припинити повноваження члена Дирекції Нусінова Володимира Яковича.
  2. Обрати терміном до 28 вересня 2020 року включно членом Дирекції Товариства Натруса Андрія Олександровича.
  3.  Затвердити умови трудового договору (додаткової угоди) з членом Дирекції Товариства Натрусом А.О. та уповноважити Генерального директора Товариства підписати її від імені Товариства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.