Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.07.2013
Дата публікації 22.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0445903006
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 14
До Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34716646.
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)590-3014.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mazur@smart-holding.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://34716646.smida.gov.ua/em_reports
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Відповідно до Статуту ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" та ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі особистої заяви від 19.07.2013 року у зв'язку із обранням на виборну посаду Народного депутата України достроково складає з себе повноваження Голова Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Новинський Вадим Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0021%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 16.11.2009 року.
Замість звільненої особи нікого не призначено.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.3.2. Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Пертін О.В.


22 липня 2013р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович