Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.01.2008
Дата публікації 04.02.2008 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Шейко Олександр Олегович - Генеральний директор. Тел: 0445903005
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 14
До Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34716646.
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)590-3005.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mazur@smart-holding.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
На підставі особистої заяви від 31.01.2008р. про звільнення за власним бажанням та Наказу по ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» від 31.01.2008 № СХ/К-00003 було достроково припинено повноваження Члена Дирекції ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» - Виконавчого директора Альошина Андрія Олександровича, паспорт серія СВ № 445880 виданий 12.10.2001р. Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл., не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 05.07.2007р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Замість звільненої особи нікого не призначено.


3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.3.2. Генеральний директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” О.О. Шейко.

04 лютого 2008р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шейко Олександр Олегович