Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 12.03.2008
Дата публікації 14.03.2008 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0445903006
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 14
До Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34716646.
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)590-3014.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mazur@smart-holding.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно Наказу Генерального директора ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” від 11.03.2008р. № СХ/К-00015 у зв’язку з переведенням на посаду віце-президента компанії по гуманітарним та соціальним питанням за власним бажанням достроково припинив повноваження Генерального директора ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» Шейко Олександр Олегович, паспорт серія СВ № 032234 виданий 09.09.1999р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.; володіє 15% статутного капіталу емітента; перебував на посаді з 05.07.2007р.

Згідно Наказу Генерального директора ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” від 12.03.2008р. № СХ/К-00016 приступив до виконання обов’язків Генерального директора Пертін Олексій Володимирович, паспорт 19 04 013034 виданий 07.08.2003р. УВС м. Череповця Вологодської обл., код підрозділу 352-003; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; призначений на посаду терміном на 5 років; інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Заступник Генерального директора – Директор по стратегії та корпоративному розвитку ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.

Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.3.2. Генеральний директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” О.В. Пертін.

12 березня 2008р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович