Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 07.05.2008
Дата публікації 12.05.2008 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0445903006
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 14
До Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34716646.
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)590-3014.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mazur@smart-holding.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення.
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», складеного на 07 травня 2008 р., в системі реєстру відбулися зміни, в результаті яких:
- пакет власника акцій Фізичної особи1 став менше 10 відсотків голосуючих акцій і становить 10 штук голосуючих акцій, що складає 0,0021% статутного капіталу емітента;
- пакет власника акцій Фізичної особи2 став менше 10 відсотків голосуючих акцій і становить 0 штук голосуючих акцій, що складає 0,0000% статутного капіталу емітента;
- пакет власника акцій ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД/OPTIMABEST MANAGEMENT LIMITED (місцезнаходження: Квінз Хаус, 180, Тотнем Корт Роуд, Лондон, W1T 7PD, Великобританія) збільшився і становить 468 980 штук голосуючих акцій, що складає 99,9957% статутного капіталу емітента.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.3.2. Генеральний директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” О.В. Пертін.


07 травня 2008р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович