Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.07.2007
Дата публікації 09.07.2007 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Шейко Олександр Олегович - Генеральний директор. Тел: 0445903005
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34716646.
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)590-3005.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mazur@smart-holding.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” (Протокол від 21.02.2007р. № 2), рішення Антимонопольного комітету України „Про надання дозволу на концентрацію” від 19.06.2007р. № 272-р та Наказу по ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” від 05.07.2007р. № СХ/К-00055 було переведено з посади В.О. Генерального директора на посаду Виконавчого директора Альошина Андрія Олександровича, паспорт серія СВ № 445880 виданий 12.10.2001р. Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл., не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 21.02.2007р.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” (Протокол від 21.02.2007р. № 2), рішення Антимонопольного комітету України „Про надання дозволу на концентрацію” від 19.06.2007р. № 272-р та Наказу по ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” від 05.07.2007р. № СХ/К-00054 приступив до обов’язків Генерального директора Шейко Олександр Олегович, паспорт серія СВ № 032234 виданий 09.09.1999р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл., володіє акціями емітента в кількості 70 350 шт., що становить 15% статутного капіталу, призначений на посаду терміном на 5 років; інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Генеральний директор ТОВ „СМАРТ-ГРУП”.

Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Генеральний директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” О.О. Шейко.
05 липня 2007р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шейко Олександр Олегович