Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 03.08.2007
Дата публікації 06.08.2007 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Шейко Олександр Олегович - Генеральний директор. Тел: 0445903005
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 14
До Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34716646.
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)590-3005.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mazur@smart-holding.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” (Протокол від 21.02.2007р. № 2), рішення Антимонопольного комітету України „Про надання дозволу на концентрацію” від 19.06.2007р. № 272-р та Протоколу дирекції ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” від 03.08.2007р. № 1 з 03.08.2007р. приступили до виконання обов’язків членів Дирекції ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”:
Альошин Андрій Олександрович, паспорт СВ № 445880 виданий 12.10.2001р. Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл., часткою в статутному капіталі емітента не володіє, термін призначення необмежений, інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Виконавчий директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”;
Савченко Ігор Юрійович, паспорт АЕ № 262589 виданий 07.05.1996р. Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., володіє 14.998% статутного капіталу емітента, термін призначення необмежений, інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Заступник Генерального директора – Комерційний директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”;
Нусінов Володимир Якович, паспорт АК № 024463 виданий 16.02.1998р. Інгулецьким РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., часткою в статутному капіталі емітента не володіє, термін призначення необмежений, інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Заступник Генерального директора – Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”;
Пертін Олексій Володимирович, паспорт 19 04 013034 виданий 07.08.2003р. УВС м. Череповця Вологодської обл. Російської Федерації, код підрозділу 352-003, часткою в статутному капіталі емітента не володіє, термін призначення необмежений, інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Заступник Генерального директора – Директор по стратегії та корпоративному розвитку ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”;
Кривошеєв Олег Олександрович, паспорт АК № 469254 виданий 01.03.1999р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., часткою в статутному капіталі емітента не володіє, термін призначення необмежений, інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Заступник Генерального директора – Директор по економіці та фінансам ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.
Зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Генеральний директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” О.О. Шейко.
03 серпня 2007р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шейко Олександр Олегович