Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пертін О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Ігорівська, 7-А
4. Код за ЄДРПОУ 34716646
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-3014 (044) 590-3014
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2017 припинено повноваження Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) в зв'язку з закінченням терміну повноважень з 28.09.2017 року припинено повноваження Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Пертіна Олексія Володимировича; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 29.10.2015 року.
28.09.2017 припинено повноваження Член Дирекції Кірьянова Юлія Олександрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) в зв'язку з закінченням терміну повноважень з 28.09.2017 року припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Кірьянової Юлії Олександрівни; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебувала на посаді з 20.03.2012 року.
28.09.2017 припинено повноваження Член Дирекції Герасимович Іван Анатолійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) в зв'язку з закінченням терміну повноважень з 28.09.2017 року припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Герасимовича Івана Анатолійовича; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 25.04.2014 року.
28.09.2017 припинено повноваження Член Дирекції Кондуфорова Лада Вячеславівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) в зв'язку з закінченням терміну повноважень з 28.09.2017 року припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Кондуфорової Лади Вячеславівни; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебувала на посаді з 21.04.2011 року.
28.09.2017 припинено повноваження Член Дирекції Новинський Михайло Вадимович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) в зв'язку з закінченням терміну повноважень з 28.09.2017 року припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Новинського Михайла Вадимовича; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 29.10.2015 року.
28.09.2017 припинено повноваження Член Дирекції Нусінов Володимир Якович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) в зв'язку з закінченням терміну повноважень з 28.09.2017 року припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Нусінова Володимира Яковича; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 03.08.2007 року.
28.09.2017 обрано Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) обрано Пертіна Олексія Володимировича Генеральним директором ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
28.09.2017 обрано Перший заступник Генерального директора Кірьянова Юлія Олександрівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) обрано Кірьянову Юлію Олександрівну Першим заступником Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років: Перший заступник Генерального директора, В.о. Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фінансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
28.09.2017 обрано Член Дирекції Герасимович Іван Анатолійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) обрано Герасимовича Івана Анатолійовича Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з ризиків та безпеки ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Виконавчий директор ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД", Директор департаменту безпеки ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД".
28.09.2017 обрано Член Дирекції Гончар Тетяна Володимирівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) обрано Гончар Тетяну Володимирівну Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років: Директор з персоналу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з персоналу ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН".
28.09.2017 обрано Член Дирекції Кондуфорова Лада Вячеславівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) обрано Кондуфорову Ладу Вячеславівну обрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
28.09.2017 обрано Член Дирекції Новинський Михайло Вадимович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) обрано Новинського Михайла Вадимовича обрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Радник Генерального директора, Член Наглядової Ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник департаменту з управління проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник проектів та програм в сфері матеріального (нематеріального) виробництва ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
28.09.2017 обрано Член Дирекції Нусінов Володимир Якович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 28.09.2017 року № 3/2017) обрано Нусінова Володимира Яковича обрано Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 29.09.2017 року терміном до 28.09.2020 року включно; згоди на розкриття паспортних даних особою не надано; не володіє акціями емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Член Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з корпоративного управління та цінних паперів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".